İçeriğe geç

‘Bağımsız’ Spor Federasyonları

(Bu yazı 06.11.2020 tarihli 10’un Yeri Spor Bülteni’nde yayınlanmıştır.)

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan spor federasyonlarına gönderilen bir yazıda, tüm spor federasyonlarında ilgili mevzuat gereğince bu sene sonuna kadar yapılması gereken seçimli genel kurulların bir yıl ertelendiği belirtildi.

Bu karar, seçime hazırlanan birçok federasyon genel kurulunda huzursuzluğa sebep oldu. Çünkü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 10(1a)’da şöyle bir ibare var:

”Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin değişik üçüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği 12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; federasyon kurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır”. (Resmî Gazete Tarihi: 19.07.2012 Sayı: 28358)

Yani, normal şartlarda seçimle göreve gelen bağımsız spor federasyonlarının yönetim kurullarının görev süresi, iki yaz olimpiyatının arasındaki süre olan dört yıl kadardır.

Bu noktada, karşımıza gri bir alan ortaya çıkıyor. Tokyo 2020, spor tarihinde ertelenen ilk olimpiyat olduğu için yukarıda bahsi geçen maddenin böyle bir gelişmeyi öngörmeden yazıldığını tahmin etmek zor değil. 

Önümüzde iki tercih var. İlk tercih, Bakanlığın federasyonlara gönderdiği yazıdaki gibi ilgili yönetmelik maddesini pozitif hukuk prensipleri uyarınca yıl olarak değil, olimpiyat oyunlarının bitiş tarihi olarak alıp seçimli genel kurul toplantısını 2021 sonunda yapmak. İkinci tercih ise, 2021 sonunda seçim yapılırsa seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin üç yıla ineceğini (2021-2024) düşünerek seçimleri bu Aralık ayına kadar yapmak.

Aslında buradaki temel problem, seçimlerin yapılması veya yapılmaması değil. Tartışılması gereken konu, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda belirtildiği gibi, bağımsız spor federasyonlarında ‘genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür’ ibaresinden kaynaklanıyor (Ek Madde 9 Değişik 3. Fıkra).

Kanunla bağımsızlık verilmiş ve ‘özel hukuk hükümlerine tabi’ (Ek Madde 9 Değişik 1. Fıkra) olduğu belirtilen federasyon genel kurullarının, Bakanlıktan gelen bir yazıyla ertelenmesinin istenmesi zaten ilgili kanun maddelerine aykırıdır.

Günün sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, hem gerektiğinde ilgili kanuna atıf yaparak ‘federasyonlar işeyişlerinde bağımsızdır’ demesi hem de bu gibi özel durumlarda yazılan bir yazı veya gönderilen direktiflerle bu işleyişe müdahale etmesi doğru değildir. 

Bu noktada yapılması gereken, her federasyonun kendi yönetim kurulları aracılığıyla bu süreci yürütmesidir. Bakanlık, tavsiyede bulunabilir ancak ‘erteleme kararı’nı kendi başına alıp federasyonlara uygulanması için gönderemez. 

Bana sorarsanız, federasyonların bu sene sonuna kadar seçim yapması gerekir. 2016’da seçimle göreve gelip Tokyo 2020 için çalışmalarını başarıyla sürdüren ekipler bu seçimde zaten yeniden göreve gelebileceklerdir. Başarısız olduğu düşünülen yönetimlerin ise seçilmemesi zaten demokratik hakların kullanılmasını gösterir. Burada yönetim kurulu olarak Tokyo 2020’ye gidip gitmemekten öte ilgili spora karşı verilen hizmet ön planda olmalıdır.